Grahlr bouwt samen met Image33 mediatheek voor Amerpoort 11 jaar ago

Op 21 oktober gaven Doelgroep TV (Graphlr) en Amerpoort met een handtekening onder het contract het officiële startsein voor de bouw van een mediatheek voor de cliënten van Amerpoort. De mediatheek, die de naam “Klikik” gaat krijgen, is bedoeld om de cliënten van Amerpoort gebruikersvriendelijk en gepersonaliseerd toegang te geven tot film- en fotomateriaal, spelletjes, e-readercontent enzovoort. Ook een beeldbelfunctionaliteit maakt deel uit van de mediatheek, zodat cliënten eenvoudig met hun familie contact kunnen opnemen.

Het prototype van de mediatheek is bedacht door de cliënten, vrijwilligers en medewerkers van Amerpoort. Amerpoort koos vervolgens voor de krachtige multimedia-mogelijkheden van de Zorghub om invulling te geven aan de motor achter deze mediatheek. Omdat de gebruikersinterface van de mediatheek voor deze doelgroep bijzondere eisen stelt heeft Graphlr samenwerking gezocht met Image33. Om ervoor te zorgen dat de mediatheek precies blijft aansluiten bij de wensen van de cliënten worden ook zij, hun ouders en hun begeleiders betrokken bij de ontwikkeling.

Naar verwachting kunnen de eerste cliënten van Amerpoort in de eerste helft van 2014 al gebruik maken van de Klikik mediatheek. Om de inhoud actueel te houden, gaat een redactiegroep van cliënten de digitale mediatheek van Klikik vullen. Ook gaan zij andere cliënten helpen met hun gebruikersvragen.

Amerpoort ondersteunt 2200 mensen met een verstandelijke beperking in de provincies Utrecht, Flevoland en in ’t Gooi bij wonen, werken, dagbesteding, logeren en vrije tijd.

Image33 Visuele Communicatie is een bureau dat zich richt op de productie van communicatiemiddelen. Vanwege haar roots in de IT-wereld heeft Image33 een sterke focus op multimedia, userinterface design en usability.

No Replies on Grahlr bouwt samen met Image33 mediatheek voor Amerpoort

Leave a reply